Jaarrekeningen

AMJ administraties begeleid en adviseert u bij het voldoen aan uw wettelijke verplichtingen. Doordat wij maandelijks uw administratie verwerken, hebben wij gedurende het jaar al een groot deel van de vragen met elkaar besproken, opgelost en aangepakt. Dit zorgt ervoor dat wij niet na afsluiting van het boekjaar nog veel tijd moeten besteden aan het in orde maken van uw verplichte administratie. Wij kunnen hierdoor tijdig uw jaarrekening en publicatieverslag voor de Kamer van Koophandel afronden.
 

Winst en verliesrekening

Handelt u als een eenmanszaak of een vennootschap onder firma? Dan kunt u volstaan met een Balans en Verlies & Winstrekening in plaats van een uitgebreide jaarrekening. Een kleine rechtspersoon hoeft uitsluitend een Balans met een toelichting te hebben voor externe doeleinden.

Een rechtspersoon wordt als klein beschouwd als aan 2 van de onderstaande 3 criteria wordt voldaan:

1. Balanstotaal van ten hoogste 4,40 miljoen euro;
2. Netto omzet van ten hoogste 8,80 miljoen euro;
3. Gemiddeld aantal medewerkers kleiner dan 50.
 

Wij maken geen onderscheid en dus krijgen alle ondernemers een gedetailleerde jaarrekening waaruit kengetallen inzicht geven over hoe het huidige jaar t.o.v. vorige jaren heeft gestaan en waar er eventueel verbeterpunten kunnen zijn.

Wilt u meer weten over het opstellen van uw jaarrekening(en)? Neem dan vrijblijvend contact