Financiele administratie

Het voeren van een goede financiële administratie kan voor sommige ondernemers een lastige klus zijn. Vaak gebeurt dat in de avonduren en ontbreekt het de ondernemer aan voldoende inzicht om zaken juist aan te pakken. AMJ administraties kan u die zorg uit handen nemen en verzorgt uw complete financiële administratie, zonder dat u daar verder omkijken naar heeft.

Uw administratie is een belangrijke informatiebron voor uw bedrijfsvoering. De informatie die u nodig heeft voor een correcte bedrijfsvoering wordt immers grotendeels ontleend aan de (financiële) administratie. U kunt hierbij denken aan de hoogte van en ontwikkeling in de omzet, marge, kosten, en bedrijfsresultaat. De beslissing met betrekking tot investeringen in productiemiddelen, bedrijfsinventaris en personeel wordt vaak pas genomen na grondige analyse van uw interne cijfers.

Standaard bestaan de administratieve werkzaamheden uit:

Het verwerken van de inkoop en verkoopfacturen in het inkoop respectievelijk verkoopboek, het inboeken van kas en bankmutaties in het kas en bankboek, memoriaalboekingen t.b.v. een tussentijdse rapportage, zoals de loon journaalpost en afschrijvingen op uw activa.

Op basis van uw financiële administratie verzorgen wij tevens uw omzetbelastingaangifte en overige fiscale aangiften zoals de inkomstenbelasting aangifte en of de vennootschapbelasting aangifte.

Naast het periodiek resultaten overzicht krijgt u tevens een juiste inzage in uw debiteuren en crediteurenbestand.

Bovenstaande werkzaamheden kunnen op verzoek bij u op locatie worden uitgevoerd. Neem vrijblijvend contact